• Võ Thị Thế Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0943483777
  • Email:
   thecamvtc@gmail.com
 • Trần Văn Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Thanh tra
  • Điện thoại:
   0917281643
  • Email:
   thanhtra.qc@nghean.edu.vn
 • Trần Nam Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Thống kê Kế hoạch
  • Điện thoại:
   0918001125
  • Email:
   trungtn.qc@nghean.edu.vn
 • Lê Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0917240778
  • Email:
   halh.qc@nghean.edu.vn
Các website trực thuộc
Liên kết nhanh website
Thống kê
Hôm nay : 23
Tháng 12 : 23
Năm 2022 : 32.283